chữa yếu sinh lý

Yếu sinh lý là gì?

February 10, 2017

Yếu sinh lý là tình trạng dương vật không thể cương cứng được hoặc cươn cứng những không duy trì được lâu để tiến hành cuộc giao hợp trọn vẹn, do đó không làm cho bạn tình được thỏa mãn. Trong một số trường hợp, nam giới vẫn có thể quan hệ được nhưng bị […]

Read More